Talk of The Town

“ยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา” หุ้นใหญ่อันดับ 3 เทขาย QTCG เกือบเกลี้ยงพอร์ต หลังหุ้นเพิ่งเข้าเทรดแค่วันเดียว


11 เมษายน 2567
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. รายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท คิวทีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ QTCG 

ยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา หุ้นใหญ่อันดับ 3 copy.jpg

โดยนายยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 ของ QTCG และยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ 24CS 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. รายงานว่า นายยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา ได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้น QTCG เมื่อวันที่ 5 เม.ย.67 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ QTCG เข้าเทรดแค่เพียงได้ 1 วัน จำนวน 35,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 5.91% 

ดังนั้นจากการจำหน่ายหุ้น QTCG ดังกล่าวจะทำให้นายยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา มีสัดส่วนการถือหุ้นเหลืออยู่ใน QTCG จำนวน 6,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง 1.08% จากเดิมถืออยู่จำนวน 7% 

โดยจากการสำรวจข้อมูลราคาหุ้นของ QTCG ที่ผ่านมา พบว่าราคาหุ้นปรับตัวลดลงไปกว่า 23% นับจากวันที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 4 เม.ย.67 ที่ราคาไอพีโอ 1.20 บาท และล่าสุดเมื่อวันที่ 10 เม.ย. ราคาหุ้น QTCG อยู่ที่ระดับ 0.92 บาท