ส่องหุ้นร้อน

ส่องหุ้นร้อน 09/04/67


09 เมษายน 2567ราคาหุ้น EA ปิดตลาดภาคเช้าไปที่ราคา 35.00 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 2.75 บาท (8.53%) ภายหลังลงนามความร่วมมือกับ BAFS เพื่อศึกษาโอกาสในการสร้างสถานีบริการผสมน้ำมันอากาศยานยั่งยืน (SAF Blending Facility) แบบ Open-Access เพื่อต่อยอดในธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพใช้สำหรับเครื่องบิน SAF ที่ผลิตมาจากวัตถุดิบทางชีวภาพและวัตถุดิบอื่นๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางยุทธศาสตร์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อส่งเสริมให้ตลาดการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเป็นไปอย่างเสรี พร้อมขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตน้ำมันอากาศแบบยั่งยืนของภูมิภาค โดยปี 2566 รายได้ของธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ อยู่ที่ 1.3 หมื่นล้านบาท เติบโต 14% YoY บริษัทฯ คาดรายได้รวมจะยังสา1937078.jpgมารถเติบโตได้ในระดับ 5-10%