Wealth Sharing

แบงก์สำรองเงินกว่าแสนลบ. รองรับวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์


05 เมษายน 2567

4 ธนาคารใหญ่สำรองเงินรองรับเทศกาลสงกรานต์กว่า 1 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน รองรับจำนวนวันหยุดยาวที่เพิ่มขึ้น และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ

แบงก์สำรองเงินกว่าแสนลบ. รองรับวันหยุดยาว.jpg

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ได้เตรียมสำรองธนบัตร เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนไว้อย่างเพียงพอในเดือนเมษายน 2567 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีความต้องการใช้ธนบัตรอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติ ประมาณการว่าในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ธนาคารพาณิชย์จะเบิกจ่ายธนบัตรจาก ธปท. เป็นมูลค่าสุทธิประมาณ 30,000-35,000 ล้านบาท โดยพิจารณาจากจำนวนวันหยุดยาวที่เพิ่มขึ้น และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) แจ้งเตรียมสำรองเงินสดเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชนทั่วไป ผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 รวม 9,628 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 1,582 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 1,915 ล้านบาท ปัจจุบัน ธนาคารมีสาขาจำนวน 543 สาขา และเครื่องกรุงศรี ATM จำนวน 5,565 เครื่องทั่วประเทศ

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เตรียมความพร้อมสำรองธนบัตร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12-17เม.ย. รวมทั้งสิ้น 29,400 ล้านบาท แบ่งเป็น ในเขตกรุงเทพมหานคร 8,890 ล้านบาท และในเขตต่างจังหวัด 20,510 ล้านบาท

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12-16 เมษายน รวมทั้งสิ้น 30,750 ล้านบาท ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 7,950 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 3,375 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 4,575 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมี 813 สาขาทั่วประเทศ สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 9,100 เครื่องทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 22,800 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 8,300 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาคจำนวน 14,500 ล้านบาท

ธนาคารกรุงไทย (KTB) เตรียมสำรองเงินสด เพื่อรองรับการใช้จ่ายของลูกค้าและประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน แบ่งเป็นการสำรองใน เขตกรุงเทพฯ จำนวน 4,160 ล้านบาท และเขตภูมิภาค จำนวน 21,830 ล้านบาท โดยสำรองสำหรับสาขา และจุดบริการทั่วประเทศ จำนวน 2,800 ล้านบาท และสำรองสำหรับเครื่อง ATM จำนวน 23,190 ล้านบาท