Fund / Insurance

ไทยสมุทรประกันชีวิต ตั้งเป้าเบี้ยปี 67 โต 5-10% ส่วนสินทรัพย์ทะลุแสนลบ.


29 มีนาคม 2567

ไทยสมุทรประกันชีวิตตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับปี67 โต5-10% จากปี 2566 แตะที่ 14,900 ล้านบาท ปี 2567 โดยเน้นใช้กลยุทธ์ “HEALTHIVERSE สู่โลกใหม่…เพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีของคนไทย” 

คอลัมภ์ Fund ไทยสมุทรประกันชีวิตตั้งเป้าเบี.jpg

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ไทยสมุทรประกันชีวิต กล่าวว่าปี2567 บริษัทตั้งเป้าเบี้ยรับเติบโต 5-10% เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ผ่านมา  ซึ่งนับเป็นปีที่ OCEAN LIFE ไทยสมุทร เตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อสร้างความมั่นคงและพัฒนาศักยภาพในการดูแลลูกค้าในทุกมิติ ทั้งคุณค่าแบรนด์ นวัตกรรมประกันและบริการ ช่องทางการขาย การจัดการข้อมูลดิจิทัล และการร่วมมือกับพันธมิตรด้านต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมรับมือกับโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทสามารถสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจโดยเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยสินทรัพย์ จำนวน 100,622 ล้านบาท เงินสำรองประกันชีวิต จำนวน 80,072 ล้านบาท และมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio - CAR) ที่ 361.54% สูงกว่าเงินกองทุนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดที่ 120% นับว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็นอันดับแนวหน้าของธุรกิจประกันชีวิต

ในขณะที่บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้จากเบี้ยประกันชีวิตรับรวมจำนวน 14,983 ล้านบาท มีเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก จำนวน 1,923 ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อที่ 12,450 ล้านบาท โดยมีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ที่ 87% ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยแผนกลยุทธ์ที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และนโยบายการลงทุนที่รอบคอบรัดกุมทำให้บริษัทมีผลตอบแทนจากการลงทุนสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของธุรกิจประกันชีวิตที่ 4.90% ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 1,184 ล้านบาท

ทั้งนี้ปี 2567 ซึ่งเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี จึงเป็นโอกาสที่ดีในการนำความพร้อมที่เราได้เตรียมไว้ เพื่อเริ่มต้นก้าวสู่โลกยุคใหม่ที่เราจะใช้ทั้งพลังความรักและศักยภาพด้านการประกันชีวิตที่เรามีทั้งหมด มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกที่ดีและยั่งยืนทั้งวันนี้และอนาคตให้กับทุกคน ทุกเจนเนอเรชั่นให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมั่นคง มั่นใจ ปลอดภัย และมีความสุข นอกจากการใช้พลังความรักเป็นแรงขับเคลื่อนด้วย Tagline “รักคือพลังของชีวิต” และแคมเปญ Love Mindset ที่สนับสนุนการใช้ชีวิตด้วยรัก 3 ด้านให้พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลง ทั้ง Love Your Health, Love Your Wealth และ Love The World

ในปี 2567 เราจะเน้นใช้กลยุทธ์ “HEALTHIVERSE สู่โลกใหม่…เพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีของคนไทย” โดยนำศักยภาพในเรื่องสุขภาพทั้ง 8 ด้าน มาช่วยให้คนไทยเข้าใจการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อที่จะไม่ป่วย อายุยืนแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน ด้วยแนวคิด LOVE’s Evolution into the NEW ERA รักคือพลังก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ด้วยแนวคิดใหม่ ๆ ประกอบด้วย

• LOVE YOUR HEALTH for HEALTHIVERSE โลกใหม่ที่ทุกคนรักและดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดี

• LOVE YOUR WEALTH for WEALTHIVERSE  โลกใหม่ที่ทุกคนรู้จักวางแผนการเงิน

• LOVE THE WORLD for HAPPiVERSE รักษาโลกอย่างยั่งยืน ให้คนรุ่นหลังมีความสุข สนับสนุนการสร้างความยั่งยืนทุกด้านตามแนวทาง ESG และ SDGs ทั้งในด้านปลูกฝัง Mindset และมุ่งทำให้เกิดขึ้นจริง

โดยตลอดปี 2567 OCEAN LIFE ไทยสมุทร จะใช้พลังความรักรับมือโลกยุคใหม่ด้วยโครงการแคมเปญ กิจกรรม และสื่อต่าง ๆ ผ่านแนวคิด HEALTHIVERSE เพื่อให้คนไทย TOP FORM ไม่ป่วย ช่วยคนไทยด้วยศักยภาพทั้งหมดที่มี และได้เกิดเป็น NEW ERA ในมิติต่าง ๆ