Fund / Insurance

KAsset ผนึก Lombard Odierรุกกองทุนรวม ESG ตั้งเป้าปี 69 AUM แตะ 3 - 4 หมื่นลบ.


27 กุมภาพันธ์ 2567

KAsset จับมือพันธมิตรระดับโลก Lombard Odier มุ่งสู่การลงทุนที่ยั่งยืน ตอกย้ำผู้นำกองทุนรวมไทย  ตั้งเป้าปี 2569 AUM กองทุน ESG แตะ 30,000-40,000  ล้านบาท  


KAsset ผนึก Lombard copy.jpg

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดหรือ KAsset  และ Lombard Odier  ต่างก็ให้ความสำคัญในด้านความยั่งยืน และเป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนาน จนนำไปสู่การยกระดับการนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนไปอีกขั้น เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่เติบโตในระยะยาวแก่นักลงทุน และสร้างโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

ด้านนายอดิศร เสริมชัยวงศ์  ประธานกรรมการบริหาร เปิดเผยว่า KAsset ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืนมาเป็นเวลากว่า 10 ปีนับตั้งแต่ปี 2556  โดยนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาปรับใช้ในกระบวนการลงทุน และเป็นบลจ.แรกของไทยที่เข้าร่วมลงนาม UN-supported Principles for Responsible Investment (UNPRI) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการปฏิบัติตามหลักการลงทุนอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 

กองทุน ESG ของ KAsset ยังเป็นกองทุนแรกในอุตสาหกรรมที่ยื่นขอความเห็นชอบต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)

โดยในปัจจุบัน KAsset มีกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็น SRI Fund จำนวน 6 กองทุน และครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ด้วยมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 79% ของทั้งอุตสาหกรรม (ที่มา: สำนักงาน ก.ล.ต. ณ 31 ม.ค. 67) 

สำหรับความร่วมมือกับ Lombard Odier  ธนาคารมั่นใจว่าจะเพิ่มส่วนแบ่งการลงทุนใน ESG ของธนาคารที่ปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณ 1.3% ให้สูงขึ้น โดยปี 2569 แตะ 30,000-40,000  ล้านบาท คิดเป็น 3% ของพอร์ทรวม KAsset  ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของตลาดโลกที่ปัจจุบันการลงทุนใน ESG มีสัดส่วนประมาณ 14% คาดว่าในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า จะเพิ่มเป็น 21% 

“ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ลงทุนให้ความสำคัญต่อการลงทุนที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาและเติบโตของทั้งเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตมากขึ้น ดังนั้น ความร่วมมือกับ Lombard Odier ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน จะช่วยเสริมศักยภาพให้ KAsset สามารถนำมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการกองทุนทั้งหมดภายใต้การบริหาร รวมถึงกองทุนที่มีกลยุทธ์ด้าน ESG ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านกองทุนรวมของไทย พร้อมช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยมีพัฒนาการด้านการลงทุนที่ยั่งยืนเติบโตทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก” นายอดิศรกล่าว

มร.วินเซนต์ มาเนียนาต์ Limited Partner, Asia Regional Head and Global Head of Strategic Alliances, Lombard Odier เปิดเผยว่า ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนระหว่าง Lombard Odierและ KAsset  บริษัทพร้อมส่งมอบองค์ความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการลงทุนที่ยั่งยืนให้ KAsset สามารถพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับเป้าหมาย Net Zero ได้อย่างเต็มศักยภาพ  อย่างไรก็ดี เราเชื่อว่าสถาบันการเงินและผู้ลงทุนมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนในประเด็นความยั่งยืน เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะสามารถต่อยอดการให้คำแนะนำ และแสวงหาโอกาสการลงทุนที่ยั่งยืนให้กับ KAsset เพื่อส่งมอบผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนไทยต่อไป

ทั้งนี้ Lombard Odier เป็นสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีทรัพย์สินภายใต้การจัดการมูลค่ารวมกว่า 336 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 66) เน้นกลยุทธ์ในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ลูกค้าผ่านโซลูชันการลงทุน