จับประเด็นหุ้นเด่น

รายงานพิเศษ : Digital Economy มาแรงปี73 สัดส่วนแตะ 30% ของGDPโลกดันผลงาน TPS


17 มกราคม 2567
โลกปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยยกระดับธุรกิจให้ดีขึ้น  เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง  ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนผลงานบมจ. เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น (TPS)  ในฐานะที่ชำนาญในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานพิเศษ Digital Economy มาแรงปี73สัดส่วนแตะ 30_ ของGD.jpg

ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจหรือการทำธุรกิจในโลกยุคใหม่  เทคโนโลยีดิจิทัลจะมีความสำคัญมากขึ้น  ซึ่ง EXIM  BANK  ได้ระบุ โดยอ้างรายงานของ  World Bank และ Digital Cooperation Organization  ที่ประเมินว่า ปัจจุบัน Digital Economy มีสัดส่วนราว 15% ของ GDP โลก และคาดว่าจะแตะ 30% ในปี 2573 โดยเทคโนโลยีดิจิทัลถูกนำไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในหลายวงการ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ นับตั้งแต่การผลิตไปจนถึงส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้า รวมถึงบริการหลังการขายอีกด้วย ภายใต้ความสำคัญดังกล่าว 5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัลที่คาดว่าจะมาแรงในปี 2567  ซึ่งประกอบด้วย

Social Commerce ช่องทางการค้าใหม่มาแรง
ปัจจุบันการค้าออนไลน์ก้าวขึ้นมาเป็นช่องทางการค้าสำคัญที่เติบโตอย่างรวดเร็ว  โดย Oberlo ผู้ให้บริการ E-Commerce ชั้นนำของโลกประเมินว่า ในปี 2568 จำนวนนักชอปปิงออนไลน์ทั่วโลกจะเพิ่มเป็น 2.8 พันล้านคนหรือราว 1 ใน 3 ของประชากรโลก การค้าออนไลน์ผ่าน Social Media Platform เช่น Facebook, Instagram, WeChat และ TikTok เติบโตก้าวกระโดด  โดย Strategic Market Research คาดว่า รายได้ของ Social Commerce โลกจะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 6.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 จาก 0.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 หรือขยายตัวเฉลี่ยปีละ 30.8% Generative AI ตัวช่วยสำหรับธุรกิจยุคใหม่

ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่จากข้อมูลที่มีอยู่ แตกต่างจาก AI แบบเดิมที่เน้นการวิเคราะห์และคาดการณ์เป็นหลัก โดยภาคธุรกิจนิยมนำ Gen AI มาใช้ในหลายด้าน ทั้งการสร้าง Content ใหม่ ๆ การสร้างแคมเปญการตลาดให้โดนใจลูกค้า ตลอดจนการให้คำปรึกษา/แนะนำลูกค้า Bloomberg คาดว่า รายได้จากการใช้งาน Gen AI ทั่วโลกจะขยายตัวก้าวกระโดดแตะระดับ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2575 หรือโตเฉลี่ยถึงปีละ 226% 

AR ช่วยให้ผู้ใช้มองเห็นวัตถุในรูปแบบ 3 มิติในพื้นที่จริง ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและถูกนำไปใช้ในภาคธุรกิจอย่างกว้างขวาง โดย ARtillery Intelligence บริษัทที่ปรึกษาด้าน AR ของสหรัฐฯ คาดว่า รายได้ของ AR โลกในปี 2567 จะแตะระดับ 21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือโตถึง 5.4 เท่าจาก 5 ปีก่อน ปัจจุบันหลายบริษัทใช้ AR เป็นตัวช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น เช่น IKEA ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ของสวีเดนใช้ AR ช่วยลูกค้าจำลองการวางเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้เสมือนจริง Rayban ผู้ผลิตแว่นตาของสหรัฐฯ ใช้ AR ให้ลูกค้าทดลองเลือกแว่นที่เข้ากับใบหน้าBig Data การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ขับเคลื่อนธุรกิจ

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่ ภาคธุรกิจนำ Big Data มาวิเคราะห์เพื่อยกระดับองค์กรในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการความเสี่ยง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และการพัฒนากลยุทธ์การตลาด โดย International Data Corporation บริษัทที่ปรึกษาของสหรัฐฯ  ประเมินว่า ในช่วงปี 2553-2568 ปริมาณข้อมูลในภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 25% ตัวอย่างบริษัทที่นำ Big Data มาช่วยเพิ่มรายได้แก่บริษัท เช่น Amazon ผู้ให้บริการ E-Commerce ระดับโลกใช้ Big Data วิเคราะห์เพื่อแนะนำสินค้าให้ตรงกับความต้องการลูกค้ามากที่สุด ช่วยให้รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2564 เพิ่มขึ้นถึง 35% Netflix ผู้ให้บริการ Streaming ของสหรัฐฯ นำ Big Data โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นรายการ/ซีรีส์ที่ดูบ่อย ความถี่และระยะเวลาที่รับชม มาวิเคราะห์และนำเสนอคอนเทนต์ที่ตรงใจลูกค้าให้มากที่สุดVoice Assistant สุดยอดผู้ช่วยด้านเสียง

อีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญยุคใหม่ เป็นการพัฒนา AI ให้สามารถสั่งการด้วยเสียง เพื่อนำมาใช้ในด้านต่าง ๆ ทั้งการค้นหาข้อมูล (Voice Search) รวมถึงเป็นตัวช่วยสั่งซื้อสินค้า เช่น 7-Eleven ในสหรัฐฯ ใช้งานระบบ Voice Assistant "7 Voice" สำหรับให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและจัดส่งถึงบ้านด้วยเสียง ข้อดี คือ ลูกค้าซื้อสินค้าได้ง่าย รวมถึงระบบยังจดจำเสียงพร้อมที่อยู่ เพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้า ทำให้อยากกลับมาซื้อซ้ำ ทั้งนี้ มีการประเมินว่า ตลาด Voice Assistant Shopping จะเติบโตอีกมาก โดยเฉพาะในเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งคาดว่าในช่วงปี 2564-2569 จะโตเฉลี่ยปีละ 50.5% ตลาดสำคัญ ได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย สำหรับ Voice Assistant ที่นิยม เช่น SIRI (Apple), Google Assistant และ Amazon Alexa

ซึ่งโอกาสและความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรต่างๆ  จะสนับสนุนผลงานของ บมจ. เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น (TPS)  ในฐานะเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Solutions Provider : ITP )

ที่ CEO “บุญสม กิจเกษตรสถาพร”  มั่นใจแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/66  ยังมีทิศทางที่ดี จากการที่บริษัทมีงานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ 2,285 ล้านบาท  และบริษัทฯ และ บริษัท เดอะวิน เทเลคอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะงานภาครัฐที่มีขนาดใหญ่  ทำให้มั่นใจว่า ผลงานในปีนี้จะสามารถสร้างสถิติสูงสุดใหม่ได้ ทั้งในด้านรายได้ และกำไร
TPS