Talk of The Town

PTG ลุยจัดกิจกรรม “PT ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน” จ.พิษณุโลก เน้นการช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนให้ “อยู่ดีมีสุข”


20 กุมภาพันธ์ 2566
PTG ร่วมกับคลังน้ำมันพีทีพิษณุโลก จัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน" สร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชน “อยู่ดีมีสุข” เน้นย้ำการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน 
PTG ลุยจัดกิจกรรม200223.jpg
นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า PTG ดำเนินธุรกิจ และเติบโตคู่กับคนไทยมากว่า 34 ปี ซึ่งบริษัทฯ มีความตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ที่ PTG ดำเนินกิจการอยู่ จึงจัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน" มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด PTG ได้เริ่มโครงการฯ แรกของปี และจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เยาวชน และชาวบ้านผู้อาศัยในตำบลบึงพระ จำนวน 10 หมู่ ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ PTG ได้ร่วมมือกับ คลังน้ำมันพีทีพิษณุโลก เพราะทาง PTG มีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนกับโครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน” โดยมีกิจกรรมหลักคือโครงการ “พีที ชุมชนตาสว่าง” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยการบริการวัดสายตาประกอบแว่น และให้ความรู้เรื่องดวงตากับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบัน PTG มอบแว่นตาตัดใหม่ทุกอันให้ผู้สูงอายุไปแล้วกว่า 2,800 คน และที่ตำบลบึงพระได้เพิ่มอีก จำนวน 500 คน เพื่อให้ทุกท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงการฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 สถานศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 40 ทุน แบ่งเป็นทุนละ 2,000 บาท และมอบทุนการศึกษาบุตรและธิดาของพนักงาน ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกจำนวน 10 ทุน แบ่งเป็นทุนละ 2,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา กล่องปฐมพยาบาล พร้อมพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อให้น้อง ๆ เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ทั้ง 3 สถานศึกษา พร้อมทั้งยังร่วมกับคลังน้ำมันพีทีพิษณุโลก ปรับปรุงทาสีรั้วโรงเรียน และมอบหนังสือส่งเสริมพัฒนาการ สื่อการเรียน พร้อมปรับปรุงห้องสมุดเพื่อน้อง ให้กับโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ทั้งนี้ PTG ยังพร้อมส่งเสริมทางด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนโภชนาการน้อง ๆ โดยการมอบแปลงผักสวนครัวเพื่อน้อง โดยร่วมกันปลูกผักสวนครัว ไม้กินได้ และปลูกป่าสร้างปอด รวมจำนวนกว่า 200 ต้น ให้กับโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม เพื่อให้น้อง ๆ ได้นำมาประกอบอาหารกลางวันในอนาคต รวมถึงมีกิจกรรมต้นไม้แลกยิ้ม ที่มอบต้นไม้กินได้ จำนวนกว่า 300 ต้น เพื่อให้ชาวบ้านได้นำต้นไม้กลับไปปลูกที่บ้านต่อไป
นายรังสรรค์ กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้พิเศษขึ้นไปอีก เนื่องจาก PTG นำอาสาสมัคร Gen Z ในจังหวัดพิษณุโลก มาร่วมกิจกรรม PT พี่อาสา สอนน้องเรียน พาน้องเล่น PT Gen Z English Camp เสริมสร้างความรู้สอดแทรกกิจกรรมนันทนา การภาษาอังกฤษให้กับน้อง ๆ และสร้างสีสันกับเพลงเพราะ ๆ กับกิจกรรม PT Gen Z Music Concert ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งงาน ตรงนี้จะช่วยให้คนรุ่นใหม่ซึมซับกับการช่วยเหลือสังคมและนำไปต่อยอดให้กิจกรรมมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าว PTG ยังความคำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ของคนในชุมชน ดังนั้นจึงมีการจัดอบรมการขับขี่ปลอดภัยให้กับชาวบ้านในตำบลบึงพระ โดยวิทยากรด้านการจราจรพร้อมแจกหมวกกันน็อคให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ได้ขับขี่อย่างถูกกฎจราจรและปลอดภัยอีกด้วย รวมทั้งยัลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบของอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน จำนวน 10 ราย รวมทั้งจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดกว่า 3,000 ตัว เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถจับไปรับประทานและสร้างรายได้เพื่อดำรงชีวิตต่อไป 

“PTG มุ่งเน้นใส่ใจความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนแบบทุกมิติ ดังนั้นจึงเห็นมาโดยตลอดว่า PTG ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้าน เพื่อบรรเทาทุกข์ และช่วยส่ง เสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข สุขกาย สุขใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง “อยู่ดีมีสุข" ตลอดไปและยั่งยืน” นายรังสรรค์ กล่าวทิ้งท้าย
PTG