Fund / Insurance

TQM ส่งความสุขแจกประกันภัย “อุบัติเหตุและอัคคีภัยที่อยู่อาศัย” 200,000 กรมธรรม์


25 ธันวาคม 2566
ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (TQM) ร่วมส่งคนไทยเดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้มีความสุขและสบายใจ มอบฟรีประกันภัยปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท และประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยปีใหม่สุขใจฝากบ้านไว้กับประกัน ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท ทั้ง 2 กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง 30 วัน

TQM ส่งความสุขแจกประกันภัย.jpg

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวว่า TQM ได้ร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมความคุ้มครองประกันภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 มอบฟรีกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยปีใหม่สุขใจฝากบ้านไว้กับประกัน (ไมโครอินชัวรันส์) ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท จำนวน 200,000 กรมธรรม์ คุ้มครอง 30 วัน เพื่อช่วยบรรเทาความสูญเสียเบื้องต้นหากเกิดอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง หรือบ้านถูกโจรกรรม หรือเกิดไฟไหม้  TQM จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งคนไทยได้กลับบ้านหรือท่องเที่ยว เพื่อใช้ชีวิตพักผ่อนกับครอบครัวและคนที่รัก แบบสุขใจ และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชนเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยมีระยะการรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ - 15 ก.พ. 67

สำหรับประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้สุขใจ เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยมีเงื่อนไขในการรับสิทธิ์คือ ต้องเป็นคนสัญชาติไทยที่มีอายุระหว่าง 15-70 ปีบริบูรณ์ มีระยะเวลาคุ้มครองนาน 30 วัน และประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยปีใหม่สุขใจฝากบ้านไว้กับประกัน เป็นประกันภัยบ้าน ที่ให้ความคุ้มครอง อาทิ ไฟไหม้ ภัยจากธรรมชาติ โจรกรรม คุ้มครองการ ลักทรัพย์ เป็นต้น มีระยะเวลาคุ้มครองนาน 30 วันเช่นกัน ทั้งนี้รายละเอียดการคุ้มครองตามกรมธรรม์ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.tqm.co.th หรือ Click Link ประกันภัยอุบัติเหตุ https://bit.ly/48qeT5i ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย https://bit.ly/3NCAn76 และศูนย์บริการทั่วประเทศของ TQM
TQM