จับประเด็นหุ้นเด่น

รายงานพิเศษ : อานิสงส์มาตรการวีซ่าฟรี หนุนธุรกิจโรงแรม-ร้านอาหาร “SA”


28 กันยายน 2566
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องสนับสนุนมาตรการวีซ่าฟรีของรัฐบาล มั่นใจดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาไทยมากขึ้น หนุนธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร บมจ.ไซมิส แอสเสท (SA) กลับมาเติบโตก้าวกระโดด

รายงานพิเศษ อานิสงส์มาตรการวีซ่าฟรี หนุนธ.jpg


มาตรการวีซ่าฟรีของรัฐบาล “เศรษฐา ทวีสิน” ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวและภาคเอกชน โดยเชื่อว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนและคาซัคสถาน ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.66 - 29 ก.พ.67 เป็นระยะเวลาประมาณ 5 เดือนจะกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศให้ขยายตัวมากขึ้น 

ขณะที่ททท. คาดการณ์ว่า มาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption) จะสามารถกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวจีน ให้เดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 4.01 - 4.4 ล้านคนในปี 66 และผลักดันรายได้ตลาดนักท่องเที่ยวจีนสู่เป้าหมาย 257,500 ล้านบาท 

และคาดว่าในช่วง 5 เดือนที่มีมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศประมาณ 2,888,500 คน สร้างรายได้ 140,313 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการฟื้นตัว 62% เมื่อเทียบกับปี 62 และคาดว่านักท่องเที่ยวคาซัคสถานจะเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 150,000 คนในปี 66 และคาดว่าในช่วง 5 เดือนของการยกเว้นการตรวจลงตรา จะมีนักท่องเที่ยวคาซัคสถานจำนวนประมาณ 129,485 คน เพิ่มขึ้น 49.7%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สร้างรายได้ประมาณ 7,930 ล้านบาท
          
รัฐบาลเชื่อมั่ นมาตรการดังกล่าวจะเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และจะช่วยพลิกฟื้นการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้กลับมาอีกครั้ง เนื่องจากจะช่วยคลี่คลายข้อจำกัดในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีน ทั้งเรื่องระยะเวลาและค่าใช้จ่าย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว กลุ่มทัวร์ และกลุ่ม Incentive
         
ประกอบกับช่วงเวลาดำเนินมาตรการฯ ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ครอบคลุมช่วง Golden week ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมออกเดินทางท่องเที่ยวต่อเนื่องถึงช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ จะยิ่งช่วยผลักดันสู่เป้าหมายภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ตั้งไว้ของปี 66 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 25-30 ล้านคน และสร้างรายได้จากตลาดต่างประเทศ ให้กลับมาในอัตรา 80% ของปี 62 ที่ 1.5 ล้านล้านบาท พร้อมมุ่งสู่เป้ารายได้รวม 2.38 ล้านล้านบาท

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรม ซึ่ง “ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ” ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไซมิส แอสเสท (SA) มั่นใจ  มาตรการดังกล่าว จะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรม ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจด้านสุขภาพ ธุรกิจเทคโนโลยีของการพักอาศัย ที่เป็นธุรกิจในเครือของบริษัท

ส่วนแผนการดำเนินธุรกิจในครึ่งหลังของปี 66 บริษัทคาดว่าโครงการ Landmark @ MRTA Station ซึ่งเป็นโครงการใหญ่มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท จะสร้างเสร็จพร้อมทยอยโอนบางส่วนมูลค่า 1.5 พันล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทยอยโอนในปีถัดๆไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนทยอยโอนโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบอีก 3 โครงการ อีกทั้งมีกลุ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวสูงแบบ Ready to move และมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจบริการอื่นๆ เช่น กลุ่มโรงแรม กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มด้านสุขภาพ  เข้ามาเพิ่มเติมอีก  ซึ่งจะส่งผลให้แนวโน้มผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และต่อเนื่องไปถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีหน้า
SA