ส่องหุ้นร้อน

ส่องหุ้นร้อน 26/5/66


26 พฤษภาคม 2566

1678596.jpg

ราคาหุ้นของ OTO ขยับขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ที่ราคา  21.60 บาท หลังจากที่บริษัทมีแผนการแตกไลน์ธุรกิจ โดยมุ่งเข้าสู่ธุรกิจ Climate Tech หรือเทคโนโลยีที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธุรกิจพลังงานธุรกิจคาร์บอนเครดิต และ EV Bike ซึ่งอยู่ในเมกะเทรนด์ ที่คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญ จะช่วยสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต โดยบริษัทได้เตรียมความพร้อมในด้านแหล่งเงินทุนไว้แล้วกว่า 3,000 ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นเงินที่ได้จากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน OTO-W1 เงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านการขายหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และแผนออกหุ้นกู้วงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนธุรกิจใหม่