ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.เด็มโก้ เป็นประธานการจัดสัมมนา ”DEMCO Solar Innovation Seminar 2023”


23 พฤษภาคม 2566
S__20021998.jpg
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ thingnario Ltd. จากไต้หวัน ร่วมกันจัดสัมมนา " DEMCO Solar Innovation Seminar 2023” โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยี AI มาเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในด้านผลตอบแทนจากการลงทุนของอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2566 นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ, นายประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจนวัตกรรมและปฏิบัติการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และ Mr.Cardy Huang - Chief Executive Officer, Mr.William Kao - Chief Operating Officer, thingnario Ltd. ร่วมกันจัดงานสัมมนา ”DEMCO Solar Innovation Seminar 2023” โดยมีบริษัทและนักลงทุนในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สนใจเข้าร่วมการสัมมนาจำนวนมากหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยี AI Powered PV Monitoring and Control Solution Software “PHOTON” มาเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในด้านผลตอบแทนจากการลงทุนของอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) สามารถใช้ติดตามได้แบบ Real-time แจ้งเตือนความผิดปกติของอุปกรณ์โดยสามารถติดตามสถานะการซ่อมบำรุงได้ใกล้ชิด, เพิ่มประสิทธิภาพของงานซ่อมบำรุง ลดระยะเวลาการไขปัญหางานซ่อมบำรุง, ลดความเสี่ยงการหยุดทำงานของระบบ, ประหยัดเงินจากการเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุด อีกทั้งสามารถใช้งานแบบ Centralized monitoring เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีโครงการจำนวนมากและใช้ Inverter หลากหลายยี่ห้อ โดยสามารถประหยัดเวลาในการจัดทำระบบ Billing และ Asset Management Report เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงได้