ข่าวประชาสัมพันธ์

PROEN ร่วมกับ กฟภ.สนับสนุนสื่อการเรียนออนไลน์ทางไกล ให้โรงเรียนบ้านสันหลวง จ.เชียงราย


25 มกราคม 2566
117
PROEN250123.jpg

บมจ.โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรม CSR สนับสนุนสื่อการเรียนออนไลน์ทางไกล และอุปกรณ์การเรียน อาทิเช่น โทรทัศน์เพื่อการศึกษา , ทุนอาหารกลางวัน , ทุนการศึกษา และปรับปรุงห้องน้ำ ให้แก่โรงเรียนบ้านสันหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชน และตอบแทนสังคมกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆนี้
PROEN250123(2).jpg