Fund / Insurance

ทิพยประกันภัยจับมือกระทรวงมหาดไทย ปลุกกระแสให้พนักงานสวมใส่ผ้าไทย


24 มีนาคม 2566
ทิพยประกันภัย จับมือ กระทรวงมหาดไทย จัดงาน “ชิคแอนด์ชิล ด้วยผ้าไทย ไปกับทิพย” ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ปักธงบริษัทประกันภัยแห่งแรก ปลุกกระแสให้พนักงานสวมใส่ผ้าไทย 
      ทิพยประกันภัยจับมือกระทรวงมหาดไทย.jpg
ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(TIPH)  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย กล่าวว่า เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานและเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการทอผ้า และสนองพระดำริของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทิพยประกันภัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน สมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมจัดงาน “ชิคแอนด์ชิล ด้วยผ้าไทย ไปกับทิพย” ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอด มรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ  สร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานทุกสาขาทั่วประเทศสวมใส่ผ้าไทยในวันทำงาน ทุกวันพฤหัสบดีตลอดปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
    
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการเห็นคุณค่าของผ้าไทยตามโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” อย่างต่อเนื่อง อาทิ ประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทยของผู้บริหารและพนักงาน บมจ. ทิพยประกันภัย การนำผ้าไทยทุกชนิดมาแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ตามราคาขายของผ้าไทยที่นำมาแลก ซึ่งจะไม่เกินค่าเบี้ยประกันภัย ของ บมจ. ทิพยประกันภัย อีกทั้งการมอบของที่ระลึก ในนาม บมจ. ทิพยประกันภัย แก่คู่ค้าโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผ้าไทย รวมถึงบริษัทฯ จะจัดกิจกรรมพิเศษให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไปได้สามารถเข้าร่วมโครงการ โดยทุกวันพฤหัสบดีหากสวมใส่ผ้าไทยมาซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทฯ ก็จะได้รับส่วนลดพิเศษซึ่งสามารถติดตามช่วงเวลาในการเริ่มกิจกรรมผ่านช่องทาง Website , Facebook Fanpage , Line OA ของทางบริษัทฯ ต่อไป