ข่าวประชาสัมพันธ์

SUPER ลุ้นข่าวดี! เร็วๆนี้


22 มีนาคม 2566
262
ภาพ Opp-day SUPER220323.jpg
คุณจอมทรัพย์  โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  คุณกุลชลี นันทสุขเกษม  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER)  ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2566 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน “Opportunity Day” ผ่านระบบ Video Conference โดยระบุว่า แผนการดำเนินธุรกิจในปี 2566  บริษัทฯยังคงเน้นในความสำคัญในการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศ ประเทศเวียดนาม และประเทศในกลุ่มอาเซียน  โดยจะทยอย COD 2 โครงการ ได้แก่ Private PPA 14 MW  วินด์ฟาร์มฯ เวียดนาม 30 MW ในส่วนรับงานโครงการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน แบบ FiT พ.ศ. 2565 – 2573 ตามการออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่ยื่นประมูล กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ  400 MW  คาดรู้ผลเร็วๆ นี้  งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานบริษัทฯ