Fund / Insurance

ไทยประกันชีวิตจัดงาน“สุขยั่งยืน EXPO” สร้างโอกาสให้วิสาหกิจชุมชน-เกษตรกร


17 มีนาคม 2566
68
ไทยประกันชีวิตจัดงาน “สุขยั่งยืน EXPO” ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ รวบรวมผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มตลาดสุขยั่งยืน เช็กสุขภาพวิเคราะห์ความสมดุลของร่างกายด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด พร้อมบริการให้คำปรึกษาแนวทางการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพทางการเงิน ตลอดจนกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ลานโปรโมชัน 5 ชั้น 1 เซ็นทรัล เวสต์เกต
คอลัมภ์ Fund BKI ไทยประกันชีวิตจัดงาน สุขยั่งยื.jpg
นางสาวฐิติมา  เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ริเริ่มโครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน” ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของแผนแม่บทด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อันเป็นหนึ่งในรากฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ภายใต้แนวคิด “สอนให้ทำ นำไปใช้ได้จริง” ซึ่งบริษัทฯ ใช้ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ร่วมกับทักษะจากกูรูด้านต่าง ๆ จัดกิจกรรมอบรม และ Workshop เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังต่อยอดโครงการฯ เพื่อสร้างโอกาสให้กับวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร ผ่านการเปิดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในรูปแบบตลาดออนไลน์ (Market Place) ผ่านเฟซบุ๊กกรุ๊ป “ตลาดสุขยั่งยืน” ซึ่งนอกจากจะเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว ยังเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำธุรกิจให้แก่วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการอีกด้วย

และเพื่อเปิดพื้นที่การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรแปรรูปมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้นำตลาดสุขยั่งยืนจากออนไลน์ สู่กิจกรรม On Ground ด้วยการจัดงาน “สุขยั่งยืน EXPO” ภายใต้แนวคิด Good Wealth Good Health Good Life ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ลานโปรโมชัน 5 ชั้น 1 เซ็นทรัล เวสต์เกต รวบรวมผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มตลาดสุขยั่งยืนกว่า 30 ร้านค้า

 ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพการเงิน อาทิ การตรวจสุขภาพด้วยบริการวิเคราะห์ความสมดุลของร่างกายด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด พร้อมบริการให้คำปรึกษาแนวทางการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพทางการเงิน รวมถึงกิจกรรม Live Talk แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ และฟังเคล็ด(ไม่)ลับการก้าวสู่ความสำเร็จของเส้นทางการเป็นนักวางแผนทางการเงิน

และกิจกรรมพิเศษรักษ์โลก สำหรับผู้เข้าร่วมงานที่นำขวดพลาสติกมาร่วมบริจาคให้แก่โครงการ “Upcycling ทิ้งได้บุญ” จะได้รับของที่ระลึกฟรี โดยโครงการทิ้งได้บุญจะนำขวดพลาสติกไปสร้างประโยชน์ต่อ ด้วยการบริจาคให้วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ สำหรับนำไป Upcycle และรีไซเคิลผลิตผ้าห่มกันหนาว ซึ่งบริษัทฯ จะนำไปส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวต่อไป