ข่าวประชาสัมพันธ์

MTC คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด Thailand’s Top Corporate Brands 2022 ต่อเนื่องปีที่ 2


23 มกราคม 2566
MTC รับรางวัล 230123

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ผู้นำสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ และนาโนไฟแนนซ์ของเมืองไทย รับรางวัลเกียรติยศ “Thailand’s Top Corporate Brands 2022” ในฐานะสุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมี ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ในงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2022” ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยรางวัลดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโท สาขาจัดการแบรนด์และการตลาด (Master in Branding and Marketing) กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกันวิจัยและพัฒนาเครื่องมือในการวัดมูลค่าแบรนด์ หรือ CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ในการคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรภูมิภาคอาเซียน ชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาแบรนด์ขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาแบรนด์องค์กรให้เข้มแข็ง เพื่อศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน