ส่องหุ้นร้อน

ส่องหุ้นร้อน 3 มี.ค. 66


02 มีนาคม 2566
117

1601252.jpg

ราคาหุ้นของ DELTA ทำราคาสูงสุดใหม่ที่  1,004 บาท/หุ้น หลังจากผลงานงวดสิ้นปี 65 ว่ามีกำไรสุทธิ 15,344.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ  6,699 ล้านบาท  ซึ่งงวดนี้  DELTA มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 118,558  ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.6 และร้อยละ 87.6  จากปี 2564 และปี 2563 ตามลำดับ ขณะที่การแตกพาร์จาก 1 บาท เหลือ 0.10 บาท ต้องขึ้นอยู่กับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 7 เม.ย. 66 หากได้รับการอนุมัติจากมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งคาดว่าน่าจะผ่านโดยไม่มีปัญหา