จับประเด็นหุ้นเด่น

รายงานพิเศษ : รัฐบาลออกมาตรการหนุนท่องเที่ยว อานิสงส์หุ้น ASIA ดันรายได้โต 20%


10 กรกฎาคม 2567
ครม. ต่ออายุยกเว้นค่าธรรมเนียม ช่วยธุรกิจโรงแรมอีก 2 ปี  หนุนธุรกิจ บมจ.เอเชียโฮเต็ล (ASIA)  ดันรายได้ปีนี้โต 20% การท่องเที่ยวเครื่องยนต์หลักเครื่องเดียวของไทยในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย สะท้อนจากการออกมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลเพื่อกระตุ้น  ดึงดูดการท่องเที่ยวของไทย  ล่าสุดนายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎหมายยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ... โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นการขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ปีละ 40 บาทต่อห้องพักเป็นเวลา 2 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายงานพิเศษ ASIA copy.jpg

สำหรับมาตรการต่ออายุนี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่บางแห่งยังไม่ฟื้นตัว

ทั้งนี้มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมนี้จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 27,099,720 บาทต่อปี โดยพิจารณาจากจำนวนห้องพักของโรงแรมประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 677,493 ห้อง ค่าธรรมเนียมห้องละ 40 บาท

ขณะที่นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-7 ก.ค. 67 ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศแตะ 18,206,539 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 858,249 ล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน 3,588,220 คน มาเลเซีย 2,554,599 คน อินเดีย 1,075,931 คน เกาหลีใต้ 965,161 คน และรัสเซีย 939,180 คน

ส่วนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม อย่าง บมจ.เอเชียโฮเต็ล (ASIA) ก็ได้ปรับตัวรองรับการเปิดประเทศ โดย “พัชรพล เตชะหรูวิจิตร” ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ASIA ระบุบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) หรือ ASIA256A  ครั้งที่ 1/ 2567 วงเงิน 300 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเปิดให้จองซื้อช่วงระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2567 โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายใหญ่จองซื้อหุ้นหมดทั้งจำนวน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณานำหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม หรือ Greenshoe Option วงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการส่วนเกินของนักลงทุนที่มียอดจองสูงกว่ามูลค่าที่ทำการเสนอขาย ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้ทั้งหมด 480 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นกู้ของ ASIA

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นโรงแรมเอเชีย พัทยาโฮเต็ล อาคารบ้านพักพนักงาน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ตามโฉนดที่ดินทั้งหมด 4 ฉบับ รวมเนื้อที่หลักประกันทั้งหมด 41 ไร่ 2 งาน 65.7 ตารางวา มีมูลค่ารวม 1,593.60 ล้านบาท

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้สำหรับชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน ไม่เกิน 253 ล้านบาท ภายในเดือนสิงหาคม 2568 และส่วนที่เหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการภายในปี 2568

"ยอดจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนที่บริษัทฯ เสนอขายค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต โดยปีนี้บริษัทมุ่งเน้นรักษา D/E ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 1 เท่า และเดินหน้าปรับปรุงภาพลักษณ์โรงแรมในเครือให้มีความสดใหม่ทันสมัย เพื่อรองรับความต้องการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโรงแรม และยังคงตั้งเป้าหมายรายได้ปีนี้เติบโต 20%" นายพัชรพล กล่าว