กระดานข่าว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ DR “GOLD19” เริ่มซื้อขาย 25 มิ.ย. นี้


25 มิถุนายน 2567

002.jpg

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับ “GOLD19” ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt หรือ DR) ที่อ้างอิง SPDR Gold Shares ETF กองทุนอีทีเอฟทองคำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ออกโดย บล. หยวนต้า เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 25 มิ.ย. นี้

DR GOLD19” อ้างอิง SPDR Gold Shares ETF กองทุนอีทีเอฟทองคำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีการถือครองทองคำจริง ปัจจุบัน SPDR Gold Shares ETF มีซื้อขายในหลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และ เม็กซิโก เป็นต้น  DR “GOLD19” อ้างอิง SPDR Gold Shares ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

DR เป็นตราสารที่ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินบาท ผู้สนใจศึกษารายละเอียด DR “GOLD19” ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์คือ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด https://dr.yuanta.co.th หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com/th/dr