ข่าวประชาสัมพันธ์

DEMCO เปิดตัว EV Charger Station ในโครงการ Pilot project


19 มิถุนายน 2567
NZ5_2981.jpg

คุณนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการ (ที่ 6 จากซ้าย) และคุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมผู้บริหาร บมจ. เด็มโก้ (DEMCO) ร่วมพิธีเปิดตัวสถานี EV Charger station เพื่อนำร่องให้บริการกับพนักงานและบุคคลภายนอกทั่วไป รวมทั้งใช้เป็น Pilot project สาธิตสำหรับลูกค้า นักลงทุน ที่สนใจในธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้า และใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจมาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ อัตราค่าบริการ 7 บาท/kWh โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัทฯ เมื่อเร็วๆ นี้