ส่องหุ้นร้อน

ส่องหุ้นร้อน 11/06/67


11 มิถุนายน 2567

1969065.jpg

ราคาหุ้น NEX ปรับขึ้นไปแตะ 2.42 บาท หลังมีความชัดเจนว่าคณะกรรมการ NEX ได้มีมติอนุมัติให้พิจารณาการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 8,837 พันล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมที่ 2.022 พันล้านบาท โดยทุนจดทะเบียนใหม่ทั้งหมดคิดเป็น 10,859.137 ล้านหุ้น โดย บล.บัวหลวง ระบุว่า NEX ได้แจ้งการเพิ่มทุน และออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ หรือวอร์แรนท์ ซึ่งหากอิงสมมติฐานการใช้สิทธิ์เต็มจำนวน เบื้องต้น ฝ่ายวิจัยประเมินเงินที่ได้รับเข้ามาจากการขายหุ้นเพิ่มทุน PP, RO1 และ RO2ที่  8,575 ล้านบาท โดยมองว่าในระยะสั้นราคาหุ้นน่าจะถูกกดดันจากประเด็นดังกล่าวไปอีกราว 1-2 เดือนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น