ส่องหุ้นร้อน

ส่องหุ้นร้อน 17/05/67


17 พฤษภาคม 2567

1959449.jpg

ราคาหุ้นของ LTS ปิดตลาดภาคเช้าไปที่ราคา 6.90 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 3.90 บาท (130%) ในการเข้าซื้อขายหุ้นเป็นวันแรก โดยที่ทางบริษัทฯ จากหุ้นไอพีโอจำนวน 55 ล้านหุ้นราคาหุ้นจองซื้อหุ้นละ 3.00 บาท เป็นผู้ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง ในรูปแบบ smart pole, smart home automation โดยการออกแบบระบบส่องสว่างได้นำรูปทรงสถาปัตยกรรมของอาคารมาเป็นแนวความคิดในการออกแบบ เพื่อให้เกิดความงดงามและมีเอกลักษณ์ประจำอาคาร หรือการรับติดตั้งระบบส่องสว่างให้แก่อาคารที่อยู่อาศัยทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคาร เช่น ห้างสรรพสินค้า คอนโด รีสอร์ต และโรงแรม

 

อนึ่ง...ในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ พบ เซียนฮง  สถาพร งามเรืองพงศ์ นักลงทุน VI ชื่อดัง เข้าถือหุ้นอันดับที่ 6 จำนวน 4 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.94% ของหุ้นทั้งหมด