กระดานข่าว

DDD โชว์งบ Q1/67 กวาดกำไรทะยาน 317% YoY


17 พฤษภาคม 2567
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก อุปกรณ์ตกแต่งทรงผม อุปกรณ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว รวมไปถึงสินค้าไลฟ์สไตล์ แบรนด์ดัง อาทิ SNAILWHITE, NAMU LIFE, OXE'CURE, SPARKLE, LESASHA, JASON, MAKAVELIC, EMJOI, BEAR, iLIFE, และ @HOME รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567 มีผลกำไรสุทธิ 10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 317 โดยบอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท กำหนดขึ้น XD วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 พร้อมเตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มไลฟ์สไตล์อย่างต่อเนื่อง หนุนการเติบโตครึ่งปีหลัง ดันรายได้ปี 2567 เติบโตตามเป้า

DDD Q167.jpg

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2567 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 398 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.10 จากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มียอดขายสูงขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยรายได้จากผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเติบโตอัตราร้อยละ 2.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน การเติบโตหลักดังกล่าวมาจากการขายต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติมที่มีการเติบโตอัตราร้อยละ 12.30

ในขณะที่ต้นทุนสินค้าและบริการสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2567 มีมูลค่า 180 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.21 ของรายได้จากการขาย โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.64 point เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2566 ที่มีต้นทุนสินค้าและบริการ 142 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.57 ของรายได้จากการขาย ผลสืบเนื่องจากต้นทุนขายสินค้าในต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะการแข่งขันในตลาด การปรับราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการขายสินค้ารายการพิเศษ (Big lot) ให้กับคู่ค้ารายหลักในต่างประเทศ

ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับไตรมาส 1 ปี 2567 มีมูลค่า 210 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.75 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.41 point เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2566 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 200 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.34 ของรายได้จากการขาย โดยเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวและการเติบโตของแบรนด์สินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมไปถึงการขยายช่องทางการขายเพิ่มเติมในต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ คงนโยบายควมคุมค่าใช้จ่ายตามแผน Synergy Roadmap ภายในกลุ่มบริษัทโดยเฉพาะด้านคลังสินค้าและค่าใช้จ่ายด้านการขายเพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง

จากปัจจัยข้างต้น บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ (Net Profit) ในไตรมาส 1 ปี 2567 มูลค่า 10 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 317 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2566 ที่มีผลกำไรสุทธิ 2 ล้านบาท

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท กำหนดขึ้น XD วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 7 มิถุนายนนี้

สำหรับ แนวโน้มทิศทางธุรกิจไตรมาส 2 ปี 2567 ยังเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสแรก โดยบริษัทมุ่งเน้นสร้างการเติบโตของยอดขายและกำไรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในช่องทางออฟไลน์และออนไลน์  รวมถึงกับเดินหน้าจับมือพันธมิตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจให้เติบโตในอนาคต โดยภาพรวมแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2567 บริษัทฯ มีแผนการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจเดิม (Organic Growth) จากนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยเตรียมเปิดตัวแบรนด์พรีเมี่ยมจากยุโรปและเบรนด์ยอดนิยมจากประเทศญี่ปุ่นภายในไตรมาส 3 ปี 2567 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนสร้างการเติบโตจากธุรกิจใหม่ (Inorganic Growth) ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาและศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อมุ่งเน้นการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค ทั้งยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน 
DDD