ข่าวประชาสัมพันธ์

GC ร่วมยินดี NatureWorks และกรุงไทย ปิดดีลเงินลงทุนครั้งใหญ่ วงเงิน 12,600 ล้านบาท


16 พฤษภาคม 2567
รูป GC แสดงความยินดี MOU NatureWorks x Krungthai.jpg
 
นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมแสดงความยินดีในฐานะประธานในพิธีร่วมลงนามระหว่าง ธนาคารกรุงไทยและ NatureWorks - หนึ่งในบริษัทร่วมทุนของ GC ผู้นำการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพประเภทย่อยสลายได้ (Polylactic Acid หรือ PLA) อันดับหนึ่งของโลก ในการสนับสนุนเงินลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ PLA ภายใต้แบรนด์  Ingeo™️ แบบครบวงจรแห่งใหม่ในประเทศไทย มูลค่าเงินสนับสนุนกว่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 12,600 ล้านบาท นับเป็นหนึ่งในสินเชื่อเงินกู้ที่มีผู้ให้กู้รายเดียว (Bilateral loan) ที่ใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษของวงการธนาคารที่สนับสนุนสินเชื่อสำหรับโครงการในลักษณะ Green Field ของธุรกิจ Green/Bio ตอกย้ำพันธกิจหลักของ GC ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 

การสนับสนุนทางการเงินแก่ NatureWorks ในครั้งนี้นอกเหนือจากเพื่อการก่อสร้างโรงงานและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการแล้ว ยังส่งผลให้ NatureWorks สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน และมีความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และวัสดุชีวภาพขั้นสูง รวมถึงมีกำลังการผลิตที่เพียงพอสำหรับตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้าบรรจุภัณฑ์และเส้นใยทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตลาดโลกที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ โรงงาน NatureWorks ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างเป็นไบโอคอมเพล็กซ์แห่งแรกในประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสรรค์ ความคืบหน้าของโครงการและการก่อสร้างในปัจจุบันสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมดำเนินการผลิตอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2568 โดยมีกำลังการผลิต PLA ภายใต้แบรนด์  Ingeo™️ จำนวน 75,000 ตันต่อปี และใช้วัตถุดิบตั้งต้นจากอ้อยของเกษตรกรท้องถิ่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pttgcgroup.com/th/newsroom/news/1359

#ดีขึ้นเพื่อคุณดีขึ้นเพื่อโลก #GCเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข #GCChemistryforBetterLiving
GC