เรื่องเด่นวันนี้

TSE เปิดงบ Q1/67 รายได้กว่า 300 ลบ. กำไรสุทธิเฉียด 100 ลบ. รุกประมูลโรงไฟฟ้า - Private PPA-จับมือพันธมิตรทำ M&A-JV


15 พฤษภาคม 2567
บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE) เปิดงบไตรมาส 1/67 รายได้ 314 ล้านบาท กำไรสุทธิ 97 ล้านบาท แม่ทัพหญิง “ดร.แคทลีน มาลีนนท์”ระบุเดินหน้าประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งรอบที่ 2 และรอบที่ 3 รุกธุรกิจ Private PPA พร้อมจับมือพันธมิตรผ่านการทำ M&A และ JV ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์-โรงไฟฟ้าขยะชุมชนทั้งในและต่างประเทศ ปักธงสร้าง New-S-Curve  มั่นใจฐานทุนแน่นหลังขายเงินลงทุนโรงไฟฟ้า “โอนิโกเบ” มูลค่า 3,357 ล้านบาท และสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบดีลมูลค่าถึง 1,175 ล้านบาท ส่งผลสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มศักยภาพแหล่งทุน ล่าสุดประเดิมรุกธุรกิจ Healthcare ผลักดันอนาคตเติบโตก้าวกระโดด

ดร.แคทลีน มาลีนนท์ 4_0.jpg

ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่าภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567) กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม จำนวน 314 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ จำนวน 97 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและบริการ [รวมรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)] จำนวน 295 ล้านบาท

สำหรับแนวโน้มธุรกิจในไตรมาส 2/2567 ตลอดจนถึงสิ้นปี ยังมีทิศทางที่ดีภายใต้แผนธุรกิจที่วางไว้ ทั้งการสร้างรายได้จากธุรกิจเดิม และรายได้จากธุรกิจใหม่ที่จะเป็น New S-Curve ในอนาคต โดยบริษัทฯ 

มีความพร้อมด้านเงินลงทุนที่มาจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น “โอนิโกเบ” มูลค่า 3,357 ล้านบาท ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้แจ้งใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 (TSE24OA) มูลค่า 1,175 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 ตุลาคม 2567 เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยจ่าย ส่งผลให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลงเหลือ 1.72 เท่า ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการลงทุนและพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคต

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความพร้อมสำหรับการเข้าประมูลงานโครงการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ตั้งเป้าหมายว่าจะได้งานประมูลราว 100 – 150 เมกะวัตต์ หลังจากปี 2566 ที่บริษัทฯ 

ชนะประมูลงานโครงการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรอบที่ 1 เป็นจำนวน 88.66 เมกะวัตต์เสนอขาย ควบคู่กับแผนธุรกิจ Private PPA (Private Power Purchase Agreement) หรือข้อตกลงการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) และแบบติดตั้งบนผืนน้ำ (Solar Floating) ของผู้ประกอบการธุรกิจแบบครบวงจร และการทำ M&A (Mergers and Acquisitions) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งกำลังการผลิต รวมถึงแผนจับมือกับพันธมิตรในรูปแบบกิจการร่วมค้า (Joint Venture) โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในประเทศไทย และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ

"ในส่วนของธุรกิจใหม่ที่เข้าไปเริ่มลงทุน โดยช่วงปลายไตรมาส 1/2567 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ นายแพทย์วิวรรธน์ ชินพิลาศ ซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และ ผู้ก่อตั้งคลินิก Bangkok IVF Clinic เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในแผนธุรกิจ Healthcare ซึ่งจัดอยู่ในเมกะเทรนด์และมีแนวโน้มการเติบโตสูง เพื่อสร้าง New-S-Curve และเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ มั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้จะสนับสนุนผลการดำเนินงานในอนาคตให้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ” ดร.แคทลีนกล่าว
TSE