Talk of The Town

EA ราคาหุ้นรีบาวด์ รับข่าวร่วมทุน รัฐบาลสปป.ลาว ตั้ง Super Holding รับโอนบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 7GW


14 พฤษภาคม 2567
ราคาหุ้น บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ในวันนี้ (14 พ.ค. 67) เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น ล่าสุดเซ็นสัญญาร่วมพัฒนาโครงการกับรัฐบาลสปป.ลาว จัดตั้งบริษัทร่วมทุน Super Holding Company บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแบบรวมศูนย์ โบรกฯ มองบวก ช่วยชดเชยผลกระทบจาก Adder ที่ทยอยหมดลงในปี 2566-72

TOT แนวนอน EA ราคาหุ้นรีบาวด์ รับข่าวร่วมทุน_0.jpg

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ (Joint Development Agreement) กับ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จัดตั้งบริษัทร่วมทุน Super Holding Company 

ในบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแบบรวมศูนย์ของ สปป.ลาว ริเริ่มการเป็นศูนย์กลางการจำหน่าย และบริหารพลังงานสะอาดแบบครบวงจรของประเทศ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีเสถียรภาพในระยะยาว 

สำหรับพันธกิจหลักในจัดตั้ง Super Holding Company คือเพื่อให้เป็นบริษัทที่บริหารจัดการพลังงานสะอาดของประเทศแบบครบวงจร ทั้งการบริหารจัดการสินทรัพย์ บริหารจัดการจำหน่ายพลังงานในต่างประเทศ และเป็นบริษัทหลักที่จะใช้ลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดของประเทศ หรือธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

โดย สปป. ลาว จะคงสัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ และจะให้สิทธิในบริหารจัดการโดย Professional ก่อให้เกิดการปฏิรูปพื้นฐานทางเศรษฐกิจสู่ระบบนิเวศที่พึ่งตนเองได้ เพื่อขับเคลื่อนด้านพลังงานสะอาดและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของ สปป.ลาว อย่างยั่งยืน 

ในช่วงแรกบริษัทจะได้รับโอนโครงการเขื่อนต่าง ๆ เข้ามาบริหารจัดการภายใต้บริษัทกว่า 7GW และจะเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการโครงการพลังงานทดแทน และการจัดการการส่งออกพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด โดยบริษัทจะได้รับอายุสัมปทานเพิ่มเติมต่อเนื่องอีก 25 ปี 

ทั้งนี้รัฐบาลจะสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันดิบของประเทศ ประกอบกับให้สิทธิ EA ในการบริหารจัดการบริษัท การระดมทุน โดย EA ตั้งเป้าที่จะระดมทุนให้ได้มูลค่ารวม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อฟื้นฟูทุนสำรองระหว่างประเทศ ลดภาระหนี้ กู้คืนสกุลเงิน KIP และเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน 

ส่วนระยะกลาง 2-3 ปี จะดำเนินการสร้างโครงการที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น ระบบกักเก็บพลังงาน Floating Solar และปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการต่างๆ ขยายตลาดการส่งออกไฟฟ้าของประเทศลาว สนับสนุนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศลาว พร้อมทั้งขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประเทศลาวและลดการนำเข้าน้ำมัน โดย EA จะทำหน้าที่เป็นผู้บริหารหลักและร่วมทำงานกับรัฐบาลลาว 
ปัจจุบัน EA ในฐานะผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการพลังงานทดแทน มีสายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรจากโรงงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด Gigawatt แห่งแรกในอาเซียน มีระบบชาร์จเร็วแบบครบวงจรและโรงงานประกอบรถยนต์ขั้นสูง 

ทั้งยังเป็นที่รู้จักในตลาดทุน และได้ทำธุรกรรมการระดมทุนหลักๆ มาแล้วหลายรายการ ขณะนี้พร้อมเป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรมที่สามารถสร้างผลประโยชน์ของรัฐบาล สปป.ลาว และนักลงทุนไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 

ด้านนักวิเคราะห์บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ประเมินเบื้องต้นมีมุมมองเป็นบวกต่อประเด็นดังกล่าว เนื่องจากคาดการร่วมทุนดังกล่าวจะช่วยชดเชยผลกระทบจาก Adder ของ บริษัทฯ ที่ทยอยหมดลงในปี 2566-72 ได้บางส่วน 

โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ เกี่ยวกับ โครงสร้างในการถือหุ้น รวมถึงความสามารถในการทำกำไรของโครงการที่จะได้รับโอนจากรัฐบาลลาว เบื้องต้นคงคำแนะนำ “TRADING” ราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2567 ที่ 31.00 บาท/หุ้น
EA