ข่าวประชาสัมพันธ์

GC แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการใหญ่ พร้อมเดินหน้าสร้างองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนระดับโลก


13 พฤษภาคม 2567
Photo_พิธีมอบตำแหน่ง.jpg
 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ให้แก่นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ (ซ้าย) และตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ (President) ให้แก่นายทศพร บุณยพิพัฒน์ (ขวา) อย่างเป็นทางการ โดยทั้งคู่จะมารับหน้าที่แทน ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้ง นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายทศพร บุณยพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 โดยภายใต้การขับเคลื่อนองค์กรของนายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ และนายทศพร บุณยพิพัฒน์ จะสามารถสานต่อกลยุทธ์ของบริษัทฯ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้วยการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ แสวงหาโอกาสการเติบโตใหม่ๆ ในต่างประเทศ พร้อมมุ่งตอบโจทย์ธุรกิจ High Value & Low Carbon และรักษาความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลก เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์สู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ก่อนหน้านี้ นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ GC และนายทศพร บุณยพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เคมีขั้นต้นและขั้นกลาง GC