ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้น GEL โหวตผ่านทุกวาระ


09 พฤษภาคม 2567
AGM_GEL 2024.jpg

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (ที่ 4 จากซ้าย), ประธานกรรมการ, นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวุฒิชัย เศรษฐบุตร (ที่ 1 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GEL) ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านการจัดในรูปแบบระบบ Online หรือ E-AGM โดยที่ประชุมอนุมัติผ่านทุกวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ นำเสนอผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา และแนวโน้มธุรกิจปี 2567 ที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้
GEL