ข่าวประชาสัมพันธ์

ผถห. EVER โหวตผ่าน-รุกแนวราบเต็มสปีด


09 พฤษภาคม 2567
Photo AGM EVER.jpg

คุณสวิจักร์ โลจายะ (ที่ 2 จากขวา ) ประธานคณะกรรมการ , คุณกำธร อุดมฤทธิรุจ ( คนกลาง ) รองประธานคณะกรรมการ , คุณวนิดา มัชฉิมานนท์ (ที่ 1 จากซ้าย ) กรรมการอิสระ , คุณสุภัทรา เชื้อรอต (ที่ 2 จากซ้าย ),คุณจรรยา คงมั่น (ที่ 1 จากขวา) กรรมการ ,  กรรมการอิสระ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (EVER) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ ส่วนแผนการดำเนินงานในปี 2567 เตรียมบุกตลาดแนวราบ เปิด 2 โครงการใหม่ มูลค่า  2,000 ล้านบาท งานดังกล่าว จัดขึ้น ณ  โรงแรม ฮิลตัน กรุงเทพฯ แกรนด์ อโศก  เมื่อเร็วๆ นี้