ข่าวประชาสัมพันธ์

ผถห. SSP ผ่านฉลุยจ่ายปันผล 0.10 บาท/หุ้น


08 พฤษภาคม 2567
SSP_AGM.jpg

นายกำธร วังอุดม ประธานกรรมการ (แถวหน้า ที่ 2 จากซ้าย) นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ (แถวหลัง ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล (แถวหลัง ที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และนายภาสกร ปัญญารัตนากร (แถวหลัง ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ พร้อมคณะกรรมการ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) ร่วมกันถ่ายภาพหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบ Online หรือ (E-AGM) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลผลดำเนินงานปีที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 เป็นเงินสดในอัตรา 0.10 บาท/หุ้น กำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 

นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เพื่อปรับแนวทางการประกอบกิจการ ให้สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ของโลก โดยตั้งเป้าหมาย Net Zero Emission ตามกรอบแผนพลังงานชาติ ที่มีการกำหนดนโยบาย และมีเป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทยมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนไดออกไซด์ สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายใน ค.ศ. 2065 - 2070 (พ.ศ. 2608 - 2613)  มุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อโลกสีเขียวที่ยั่งยืน
SSP