ข่าวประชาสัมพันธ์

ผถห. EFORL โหวตผ่านทุกวาระ


08 พฤษภาคม 2567
Photo E-AGM EFORL.jpg

คุณธัชพล กาญจนกูล (กลาง แถวหน้า) ประธานกรรมการ, คุณปรีชา นันท์นฤมิต (ที่ 1 จากซ้าย แถวหน้า)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  คุณรุจพงศ์ ประภาสะโนบล (ที่ 1 จากขวา แถวหน้า) กรรมการอิสระพร้อมคณะทีมผู้บริหาร บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมอนุมัติผ่านทุกวาระ โดยบริษัทฯมุ่งมั่นเพิ่มยอดขายเครื่องมือทางการแพทย์และขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตรในการทำธุรกิจร่วมกัน  งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆนี้