ข่าวประชาสัมพันธ์

TGE จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านระบบ E-AGM


07 พฤษภาคม 2567
Photo_TGE_07052024.jpg

นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ ประธานกรรมการ (แถวบนกลาง), นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล กรรมการบริหาร (ที่ 1 แถวบนจากขวา), นายสืบตระกูล บินเทพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 แถวบนจากขวา), พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGE ถ่ายภาพร่วมกันในโอกาสจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ ขณะที่ผู้บริหารระบุมั่นใจว่าปีนี้ TGE จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชนเพิ่มเติมอีก 30 เมกะวัตต์ รวมถึงเจรจากับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าและสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่สำนักงาน TGE อาคารรสาทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา
TGE