ข่าวประชาสัมพันธ์

ผถห. COLOR อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 0.03 บ./หุ้น


03 พฤษภาคม 2567
Photo AGM- COLOR.jpg

คุณรัช ทองวานิช (ที่ 1 จากขวา ) ประธานกรรมการบริหาร ,พลตำรวจโท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการตรวจสอบ, คุณพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ (ที่ 1 จากซ้าย ) กรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) (COLOR)  ถ่ายภาพร่วมกัน หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 พร้อมประเมินแนวโน้มผลงานปี 2567 โตต่อเนื่อง เผยอยู่ระหว่างศึกษาลงทุนธุรกิจใหม่ นอกเหนือจากธุรกิจเม็ดพลาสติก ธุรกิจผลิตทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ  เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต งานดังกล่าวจัดขึ้น  เมื่อเร็วๆ นี้