บทวิเคราะห์

GFPT ผลการดำเนินงานจะยังแข็งแกร่งต่อเนื่อง แนะนำ "Outperform" ราคาเป้าหมาย 14.90 บาท


23 เมษายน 2567