ส่องหุ้นร้อน

ส่องหุ้นร้อน 05/04/67


05 เมษายน 2567

1933342.jpg

ราคาหุ้น BTS ปิดตลาดภาคเช้าไปที่ราคา 6.05 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.20 บาท (3.42%) ภายหลัง กทม.จ่ายหนี้ระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) 2.3 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ของ BTS ดีขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ การที่ BTS ขายหุ้นบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ออกไปบางส่วนที่ 2.76% และเหลือถือไว้ 2.96% แม้จะเป็นสัดส่วนที่ไม่มาก แต่ก็จะทำให้ผลประกอบการของ BTS ผ่อนคลายมากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมจาก KEX นั่นเอง