ข่าวประชาสัมพันธ์

GPI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567


02 เมษายน 2567
thumbnail_EX Motorshow (Diamond rounge) by Nat-8.jpg
นายยุทธ วรฉัตรธาร (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ GPI  และคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นที่อัตราหุ้นละ 0.055 บาท รวมเป็นเงิน 33 ล้านบาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 5 เมษายน 2567 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2567 รวมถึงจะจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2567 พร้อมกันนี้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 จากผลการดำเนินงานเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566
GPI