ส่องหุ้นร้อน

ส่องหุ้นร้อน 2 เม.ย.. 67


02 เมษายน 2567

1931327.jpg

ราคาหุ้นของ APO (บมจ.เอเชียนน้ำมันปาล์ม) เปิดเทรดวันแรกที่ 1.74 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือ +75.76% จากราคา IPO ที่ 0.99 บาท ก่อนปิดตลาดภาคเช้าไปที่ราคา 2.62 บาท โดยราคาสูงสุดอยู่ที่ 2.86 บาทโดยมีหุ้น IPO ที่เสนอขายจำนวน 100 ล้านหุ้น PAR 0.5 บาท ทุนชำระแล้วหลังเสนอขาย 170 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO เท่ากับ 336.60 ล้านบาท ราคา IPO คิดเป็น P/E 25.92 เท่า เทียบกับ P/E กลุ่ม AGRO 23.62 เท่า APO ประกอบธุรกิจ 2 ประเภท ได้แก่ 1.ธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักจากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้ สัดส่วน 99.46% ของรายได้รวม 2.รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสัดส่วน 0.54% ของรายได้รวม