ส่องหุ้นร้อน

KBANK ส่องหุ้นร้อน 7 ธ.ค. 65


07 ธันวาคม 2565

ราคาหุ้นของ KBANK ขยับราคาขึ้นไปแตะ 144 บาท จากประเด็นการที่ กนง. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งที่ 3 ของปี 2565 อีก 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 1.25% ทำให้ KBANK จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ MLR และ MOR 0.25% ขณะที่ปรับเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย MRR ที่ 0.13% ดังรายการต่อไปนี้

  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR)ปรับเพิ่ม 0.25% จาก 5.72% เป็น 5.97%

  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR)ปรับเพิ่ม 0.25% จาก 6.09% เป็น 6.34%

  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR)ปรับเพิ่ม 0.13% จาก 5.97% เป็น 6.10%

ขณะเดียวกันก็จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.10%-0.40% เพื่อเพิ่มกำลังซื้อ และเสริมสร้างเงินออมให้มั่นคงในภาวะที่ภาระค่าใช้จ่ายปรับตัวสูงขึ้น โดยให้มีผลในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป