Fund / Insurance

BLA จับมือ BBL เปิดตัว “เกนเฟิสต์ อี-เซฟวิ่งส์ 10/5” ประกันชีวิตสะสมทรัพย์จ่ายเบี้ยสั้นการันตีผลตอบแทน


28 มีนาคม 2567

กรุงเทพประกันชีวิต จับมือ แบงก์กรุงเทพ เปิดตัว “เกนเฟิสต์ อี-เซฟวิ่งส์ 10/5” ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ใหม่ จ่ายเบี้ยสั้นพร้อมการันตีผลตอบแทนปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ซื้อง่ายผ่านโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงเทพได้แล้ววันนี้

BLA จับมือ BBLเปิดตัว copy.jpg

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) เปิดเผยว่า กรุงเทพประกันชีวิต ได้ร่วมมือกับ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) นำเสนอแบบประกัน“เกนเฟิสต์” (Gain 1st ) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าธนาคารกรุงเทพสามารถเข้าถึงการประกันชีวิต และยังสนับสนุนการสร้างวินัยในการออมเงินผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ที่เหมาะสำหรับผู้ต้องการวางแผนการเงินไปพร้อมกับความคุ้มครองชีวิต และยังช่วยในการบริหารภาษี ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา “เกนเฟิสต์” ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าของธนาคารกรุงเทพด้วยแบบประกันที่มีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ และด้วยจุดเด่นด้านผลตอบแทน จึงทำให้มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนลูกค้าและเบี้ยประกันชีวิตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าธนาคารกรุงเทพสามารถเข้าถึงแบบประกันชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นและสะดวกรวดเร็ว กรุงเทพประกันชีวิต จึงได้พัฒนาแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย์ล่าสุด “เกนเฟิสต์ อี-เซฟวิ่งส์ 10/5” เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่มีความสนใจแบบประกันที่ไม่ซับซ้อน เน้นการจ่ายเบี้ยประกันระยะสั้นเพียง 5 ปี ได้รับความคุ้มครองชีวิตถึง 10 ปี และมีผลตอบแทนที่แน่นอนปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในระหว่างปีที่ 1 – 9 

โดยผลตอบแทนที่ได้ไม่ต้องเสียภาษี เมื่อมีชีวิตจนครบสัญญายังรับเงินคืน 345% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือหากเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญาจะได้รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันสะสมตามจริง หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า โดยผู้เอาประกันไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพอย่างสั้น นอกจากนี้ ยังสามารถนำเบี้ยประกันมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลตามที่กรมสรรพากรกำหนดสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

“เกนเฟิสต์ อี-เซฟวิ่งส์ 10/5” ถือเป็นแบบประกันที่ตอบโจทย์การวางแผนการเงินในทุกมิติ ทั้งการออมระยะสั้น คุ้มครองระยะยาว มีสภาพคล่องจากเงินคืนที่ให้ทุกปีถึง 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และสร้างความอุ่นใจด้วยเงินชดเชยเต็มจำนวนกรณีเสียชีวิต ช่วยแบ่งเบาภาระให้คนข้างหลัง และได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการทางภาษี โดยจะรับประกันตั้งแต่อายุ 20 - 60 ปี ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทำประกันได้ง่ายผ่านระบบ โมบายแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ พร้อมสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครประกันชีวิตเกนเฟิสต์ อี-เซฟวิ่งส์ 10/5 และชำระเบี้ยประกันภัยในปีแรกระหว่าง 1 – 30 เมษายน 2567 รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากสูงสุด 10% ของเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์ และระหว่าง 1 พฤษภาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากสูงสุด 5% ของเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์ ทั้งนี้  เงื่อนไขการมอบสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด