Fund / Insurance

TQM ลุยประกันรถยนต์ระยะสั้น ขยายตลาดประกันกลุ่มคนใช้รถน้อย


28 มีนาคม 2567

บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา โดย บจก. ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (TQM) ออกผลิตภัณฑ์ “ประกันภัยรถยนต์ระยะสั้น” เพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภค และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่ต้องการแบ่งเบาภาระในการจ่ายเบี้ยประกัน แต่ยังต้องการลดความเสี่ยงภัยในการใช้รถ โดยได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประกันภัยรถยนต์ประเภท ชั้น 1 และ ชั้น 2+ ด้วยเบี้ยประกันภัยราคาเบาๆ เริ่มต้นเพียง 650 บาทต่อเดือน พร้อมระบบแจ้งเตือนต่ออายุอัตโนมัติ เพื่อให้ไม่พลาดความคุ้มครอง

Fund Insurance TQM ลุยประกันรถยนต์ระยะสั้น.jpg

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  กล่าวว่า “ประกันภัยรถยนต์ระยะสั้น” เป็นแบบประกันภัยที่ TQM ออกมานำมาเสนอเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค จากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคที่การใช้จ่าย มีแนวโน้มที่จะแบ่งผ่อนชำระเป็นงวดๆเพิ่มสูงขึ้นมาก เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ฝืดเคือง หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง การจ่ายเงินก้อนย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ซี่งการทำประกันรถยนต์และจ่ายเบี้ยเพื่อคุ้มครองเป็นงวดๆ ระยะสั้น สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภค ทั้งกลุ่มที่มี Credit และ Non Credit

รวมถึง กลุ่มผู้บริโภคที่ปกติจะทำเพียงแค่ พ.ร.บ เพื่อใช้ต่อภาษี  แต่อาจจะมีความต้องการใช้ประกันภัยรถยนต์แบบสมัครใจ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทางในระยะเวลาสั้นๆ เช่น คนที่จะต้องใช้รถสำหรับเดินทางไกลในวันหยุดยาว หรือ คนที่ปกติในชีวิตประจำวันใช้รถน้อย ต้องเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า แต่มีบางช่วงเวลาที่มีความจำเป็นที่มีความถี่ในการใช้รถเพิ่มขึ้น เป็นต้น

ดังนั้นเราจึงมองเห็นโอกาสในการขยายตลาดประกันรถยนต์สำหรับลูกค้ากลุ่มทางเลือก ที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้เบาลง มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต เราจึงเสนอผลิตภัณฑ์ประกันให้ตรงความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมคุ้มค่ามากที่สุด

“ประกันรถยนต์ระยะสั้น” รับประกันภัย โดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHUBB  เป็นประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันเริ่มคุ้มครองโดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ประกันภัยรถยนต์ประเภท ชั้น 1 และ ชั้น 2+ เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 650 บาท ด้วยความคุ้มครองแบบจัดเต็ม คุ้มครองทั้งรถคุณและรถคู่กรณี ครอบคลุมถึงกรณีรถหาย ไฟไหม้  พร้อมระบบแจ้งเตือนต่ออายุอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้พลาดหากต้องการคุ้มต่อเนื่อง การรับประกัน โดยประกันภัยรถยนต์ประเภท ชั้น 1 รับประกันอายุรถถึง 12 ปี และประกันภัยรถยนต์ประเภท ชั้น 2+ รับประกันอายุรถถึง 25 ปี ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ หากลูกค้าสนใจสามารถดูข้อมูลการซื้อประกันภัยรถยนต์เพิ่มเติม หรือสอบถามที่ Call Center โทร 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : TQM Insurance Broker และ Line Official : TQM Insurance Broker

TQM