Fund / Insurance

วิริยะประกันภัย – กรมการขนส่งทางบก “ชวนตรวจสภาพรถฟรี” สงกรานต์ 2567


21 มีนาคม 2567

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” รณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางไกลช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ภายหลังตรวจรถยนต์เสร็จตอบแบบสอบถามผ่าน QR CODE รับทันทีแก้วน้ำพลาสติกเป็นของที่ระลึก ตั้งแต่วันนี้ – 12 เมษายน 2567

วิริยะประกันภัย – กรมการขนส่งทางบก copy.jpg

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิตให้น้อยลง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่มีประชาชนเป็นจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงเดินทางท่องเที่ยวในต่างจังหวัด บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานก่อนออกเดินทางทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และเพื่อนร่วมทาง 

ทั้งนี้ ลูกค้าของวิริยะประกันภัยและประชาชนทั่วไป สามารถนำรถยนต์เข้ารับการตรวจเช็คสภาพฟรีเบื้องต้น จำนวน 20 รายการ อาทิ ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คสภาพยางรถยนต์ ตรวจเช็คสภาพการทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ ตรวจสอบคันเร่ง ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมัน ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ ตรวจสอบเบรก ตรวจสอบไส้กรองอากาศ ตรวจสอบคลัตซ์ ตรวจสอบระบบบังคับเลี้ยว ตรวจสภาพการทำงานของเครื่องยนต์ เป็นต้น 

สำหรับศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการให้บริการตรวจรถฟรี จำนวน 31 แห่ง ได้แก่  1) บริษัท เฮงบอดี้คาร์ เซอร์วิส จำกัด 2) บริษัท วงษ์ศิริเลิศ คาร์ เซอร์วิส (1997) จำกัด 3) บริษัท เจริญภัภัณฑ์ยนตรกิจ เซอร์วิส จำกัด 4) บริษัท นที อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด สาขา 1 5) บริษัท อู่แม่กลอง จำกัด 6) อู่ร่วมมิตรการาจ 7) บริษัท เอส ซี ซี 65 การาจ จำกัด 8) บริษัท อ.พิพัฒน์ยนต์ จำกัด 9) บริษัท คุงการาจ จำกัด 10) บริษัท เซอร์กิตบริการ จำกัด 11) บริษัท เพอร์เฟคท์ สปีด ไลน์ จำกัด 12) บริษัท อู่บอส 888 การาจ จำกัด 13) บริษัท ธนพัฒน์ ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด 14) บริษัท อู่กังวานชัยการช่าง จำกัด 15) บริษัท อู่วิชัยยนต์ จำกัด 16) บริษัท เทวินทร์ คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด 17) บริษัท อู่ เอส.เอส. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 18)

บริษัท เจ.เอส.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 19) บริษัท รุ่งเจริญ บอดี้ คลีนิก จำกัด 20) บริษัท สุขุมวิท เอ.ที. เซอร์วิส จำกัด 21) บริษัท นิวเพื่อนยนต์ จำกัด 22) บริษัท เซอร์กิต ติวานนท์ จำกัด 23) หจก. งามวงศ์วาน คาร์แคร์ 24) บริษัท อู่นำชัย รัตนาธิเบศร์ จำกัด 25) บริษัท ไทยรัตน์ยานยนต์ จำกัด 26) บริษัท เจริญกิจ ราชพฤกษ์ จำกัด 27) บริษัท อู่นำชัย เตาปูน จำกัด 28) บริษัท เจริญกิจ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด 29) หจก. เจดีย์ออโต้เซอร์วิส 30) หจก. เป้งการาจ 31) หจก. สุทินคาร์เซอร์วิส