Fund / Insurance

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตตั้งเป้าปี 67 เบี้ย 4.1 หมื่นลบ. ตอกย้ำเติบโตแข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทาย


18 มีนาคม 2567

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตั้งเป้าปี67 เบี้ยรับรวมแตะ 4.1 หมื่นล้านบาทโต13%  พร้อมใช้มาตรฐานบัญชี IFRS 17  เชื่อส่งผลบริษัทมีมูลค่าและความั่นคงทางการเงินแข็งแกร่งขึ้น  ส่วนปี 66 เบี้ยประกันรับรวมเติบโตทะลุเป้าแตะ 3.62 หมื่นล้านบาท เติบโต 6% พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจต่อเนื่องทุกช่องทาง เน้นปั้นตัวแทนเต็มเวลามืออาชีพ ดันสัดส่วนผลิตภัณฑ์สุขภาพและลงทุน ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ เพื่อพิชิต 

อลิอันซ์ อยุธยา.jpg

มร.โทมัส วิลสัน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า ปี 67 บริษัทตั้งเป้าเบี้ยประกันรับรวม 4.1 หมื่นล้านบาทเติบโต 13% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 8,300  ล้านบาท โต15%  โดยมาจากช่องทางตัวแทน  3,800  ล้านบาท โต18% การขายประกันผ่านสาขาธนาคาร 2,700  ล้านบาท  โต 11%  ช่องทางขายตรง 1,600 ล้านบาท เติบโต12%  และประกันกลุ่ม 200 ล้านบาท เติบโต 6% ก้าวสู่การเป็นผู้นำบริษัทประกันชีวิตและสุขภาพของไทยได้อย่างมั่นคง

ซึ่งในปีนี้บริษัทพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตต่อเนื่อง ด้วยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมใช้งานระบบบัญชี IFRS 17 ตามระเบียบข้อบังคับของคปภ. ซึ่งมีผลดีทำให้บริษัทมีมูลค่าและความั่นคงทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น ในด้านช่องทางการขาย บริษัทยังเน้นการเติบโตของช่องทางตัวแทน ยังเดินหน้าจัดทำโครงการที่ประสบความสำเร็จในการสร้างตัวแทนคุณภาพ ในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์คุ้มครองสุขภาพ ควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ประกันควบการลงทุน เช่น ยูนิตลิงก์ ที่เรามีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดขายเพื่อให้มีสัดส่วนเป็น 10% ของพอร์ทผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท 

นอกจากนั้น บริษัทจะให้ความสำคัญกับการบริการ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดยเฉพาะในเรื่องการคุ้มครองสุขภาพ โดยได้มีการจัดตั้งเครือข่าย Preferred Network เพื่อทำงานร่วมกับโรงพยาบาล เพื่อมอบบริการพิเศษ ให้กับลูกค้า นอกจากนั้น จะมีการเปิดให้บริการพิเศษใหม่ๆ อาทิ บริการ Health concierge เพื่อดูแลลูกค้า นัดแนะและประสานงานกับโรงพยาบาลทั้งก่อนและหลังการเข้ารับการรักษา เป็นต้น 

ขณะที่ปี 66 ที่ผ่านมา อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมท่ามกลางความท้าทายจากปัจจัยภายนอกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ไม่ฟื้นคืนอย่างที่หลายคนคาดหวัง  ความถี่และความรุนแรงในการเคลมสินไหมสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ และความผันผวนของตลาดเงิน ที่มีผลต่อมูลค่าของสินทรัพย์ เป็นต้น 

โดยได้สร้างผลงานเบี้ยประกันภัยรับรวม (GWP) เติบโต 6% อยู่ที่ 3.62 หมื่นล้านบาท ส่วนเบี้ยประกันภัยรับปีแรกรายปี (ANP) เติบโต 4% อยู่ที่ 7.3 พันล้านบาท มาจากช่องทางตัวแทน 3.2 พันล้านบาท ช่องทางขายผ่านธนาคาร 2.4 พันล้านบาท ช่องทางขายตรง 1.4 พันล้านบาท และประกันกลุ่มอีกประมาณ 170 ล้านบาท ในด้านการขายผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นที่สุด มีการเติบโตต่อเนื่อง ทำให้ อลิอันซ์ อยุธยา ขึ้นแท่นเป็นที่ 3 ในตลาดประกันสุขภาพไทย 

นอกจากนั้นปีที่ผ่านมา ยังเป็นปีแห่งความสำเร็จของช่องทางตัวแทนของบริษัท มีการเติบโตในทุกมิติ โครงการสร้างตัวแทนมืออาชีพในระยะยาว โดยตัวเลขตัวแทนใหม่ พุ่งสูงถึงกว่า 9,300 คน เติบโตถึง 34% จำนวนตัวแทนที่มีผลงาน (active agent) ก็เพิ่มสูงถึงกว่า 3,300 คน เติบโตขึ้น 13%  จำนวนผู้บริหารตัวแทนระดับสูงได้รับการเลื่อนตำแหน่งถึง 34คน ซึ่งถือว่าสูงมาก

อีกทั้งยังมีความสำเร็จในด้านของการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ อลิอันซ์ อยุธยา มีเงินกองทุนสำรองที่มั่นคงถึง 306% ในส่วนความพึงพอใจของลูกค้า ได้รับคะแนน NPS Score ที่ใช้วัดความพึงพอใจลูกค้าอยู่ในระดับ Loyalty Leader และได้คะแนน AES Score ที่ใช้วัดความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร สูงเป็นอันดับ 5 จากบริษัทในเครืออลิอันซ์ทั่วโลก และยังได้รับรางวัลด้านผลิตภัณฑ์จากทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนมากมาย สิ่งเหล่านี้ช่วยตอกย้ำว่า อลิอันซ์ อยุธยา เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างความพึงพอใจ และความผูกพันทั้งในส่วนของลูกค้าและพนักงาน