เรื่องเด่นวันนี้

I2 กำหนดวันประชุมผถห. ชงปันผล 0.068 บ. จ่าย 24 พ.ค.


04 มีนาคม 2567
ข่าวลูกค้า I2 กำหนดวันประชุมผถห.jpg

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (I2)                        
   


เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 20 ก.พ. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 25 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)            : 05 มี.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 04 มี.ค. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                                         : ห้องประชุม 211-212 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ไบเทคบางนา) 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

______________________________________________________________________
                     

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 20 ก.พ. 2567
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 05 มี.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 04 มี.ค. 2567
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.068
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 24 พ.ค. 2567
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566
I2