เรื่องเด่นวันนี้

I2 ปันผล 0.068 บาท/หุ้น


21 กุมภาพันธ์ 2567
I2 ปันผล copy.jpg

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่คณะกรรมการมีมติ                              : 20 ก.พ. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                 : 25 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                            : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)    : 05 มี.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                         : 04 มี.ค. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ                             :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                                         : ห้องประชุม 211-212 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
(ไบเทคบางนา) 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                              : 20 ก.พ. 2567
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)     : 05 มี.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                        : 04 มี.ค. 2567
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.068
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                          : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 24 พ.ค. 2567
จ่ายปันผลจาก                                        :    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566
I2