ส้มซ่าส์ขาเม้าส์

SCGP ติดอันดับ Top 1%


12 กุมภาพันธ์ 2567
SCGP Gossip.jpg

SCGP ติดอันดับด้านการประเมินความยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก Top 1% S&P Global Sustainability Yearbook 2024 ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (Containers & Packaging Industry) จากทั้งหมดกว่า 51 บริษัททั่วโลก ที่จัดทำโดย S&P Global สะท้อนความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการถือมั่นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิต ลดการเกิดมลภาวะในกระบวนการผลิต การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ใช้งานง่าย แข็งแรงทนทาน สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิลได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การดูแลพนักงานและชุมชนโดยรอบโรงงานให้อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน ตลอดจนร่วมปลูกจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ