Fund / Insurance

เอไอเอ ประเทศไทยประสบความสำเร็จ จัดงานเดิน-วิ่งเทรล AIA One Billion Trail 2023


04 ธันวาคม 2566
เอไอเอ ประเทศไทย จัดงานเดิน-วิ่งเทรล AIA One Billion Trail 2023 นักวิ่งเทรลรวม 400 ทีมเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ตอกย้ำความมุ่งมั่นสนับสนุนคนทั่วเอเชียแปซิฟิก มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ‘Healthier, Longer, Better Lives’

เอไอเอ ประเทศไทยประสบความสำเร็จ.jpg

นายสจ๊วต เอ สเปนเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า งานเดิน-วิ่งเทรล AIA One Billion Trail 2023 มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนพันธกิจ AIA One Billion ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของเอไอเอที่ต้องการให้ผู้คนกว่าหนึ่งพันล้านคนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีส่วนร่วมเพื่อการมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ภายในปี 2030 ในปีนี้ผมได้มีโอกาสมาร่วมวิ่งในระยะทาง 25 กิโลเมตร ซึ่งการวิ่งเทรลในประเภททีม 4 คนทำให้เราได้ผูกพันและเกิดความสามัคคีกันระหว่างเพื่อนร่วมทีม

อีกทั้งยังเป็นบททดสอบความอดทนของนักวิ่งอีกด้วย AIA One Billion Trail จึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราทุกคนมีชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นได้ในระยะยาว สำหรับนักวิ่งเทรลทุกทีมที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งเทรลมือใหม่หรือมืออาชีพ ผมเชื่อว่า AIA One Billion Trail จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่การใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงการมีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น พร้อมช่วยเปลี่ยนแปลงชุมชนรอบตัวให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”

นายณัฐพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต กล่าวว่า “ในนามของเอไอเอ ประเทศไทย ผมขอแสดงความยินดีกับนักวิ่งเทรลทุกทีมที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งเหนือสิ่งอื่นใดคือเราได้เห็นถึงความสามัคคีและความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันภายในทีม จนนำพาให้ทุกทีมสามารถพิชิตเส้นชัยได้สำเร็จ นอกจากนี้ ผมขอขอบคุณนักวิ่งเทรลทุกท่านจากทั้งในไทยและต่างประเทศกว่า 2,000 คน ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน AIA One Billion Trail 2023 ที่สำคัญ AIA One Billion Trail ยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย โดยสภากาชาดไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยในถิ่นธุรกันดาร โดยปีนี้มียอดเงินบริจาครวมแล้วกว่า 4 ล้านบาท ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของคนไทย เพื่อให้ชุมชนและสังคมไทยเติบโตและแข็งแรงอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้เมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองแห่งงานวิ่งเทรลที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไปสู่ระดับสากล”
AIA