Talk of The Town

W มั่นใจหุ้นเพิ่มทุน RO ขายหมดเกลี้ยง! กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่พร้อมใส่เงินเกินสิทธิ


27 พฤศจิกายน 2566
บจม.วาว แฟคเตอร์ (W) มั่นใจเพิ่มทุนขาย RO ไม่เกิน 197.02 ล้านหุ้น ขายหมดเกลี้ยง! กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่พร้อมใส่เงินเกินสิทธิ หนุนฐานะทางการเงินแกร่ง รองรับแผนขยายสาขาร้านอาหาร รุกตลาด Food & Beverage สร้าง New S-Curve ดันผลงานปี 67 เทิร์นอะราวด์

W มั่นใจหุ้นเพิ่มทุน RO.jpg

นายภูริชญ์ วงศ์ขำ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (W) เปิดเผยว่า บริษัทฯมีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 394.04 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ไม่เกิน 197.02 ล้านหุ้น ในสัดส่วน 5 : 1 ราคาหุ้นละ 1 บาท กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566  เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม และ 18-21 ธันวาคม 2566

ส่วนหุ้นเพิ่มทุนอีกจำนวน 197 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (W-6) อายุ 3 ปี ซึ่งจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 1.50 บาท

"ขณะนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับต้นๆของบริษัทฯได้ยืนยันการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน RO ในครั้งนี้อย่างแน่นอน รวมถึงการแสดงความจำนงที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิอีกด้วย เนื่องจากมองว่าการเพิ่มทุนมีส่วนสำคัญในการเสริมฐานะทางการเงินให้มีความแข็งแกร่ง สร้างโอกาสการเติบโตในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า จากแผนการขยายสาขาร้านอาหาร และบุกตลาด Food & Beverage เพื่อสร้าง New S-Curve ซึ่งจะทำให้แนวโน้มผลการดำเนินงานกลับมาเทิร์นอะราวด์ในปี 2567" นายภูริชญ์กล่าว 

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อนำเงินชำระหนี้ประมาณ 115 - 197 ล้านบาท และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต เช่น ขยายสาขา ปรับปรุงร้าน ประมาณ 50 - 100 ล้านบาท รวมถึงส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้ และขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบัน และหรือธุรกิจมีศักยภาพ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยมีระยะเวลาในการใช้เงินภายใน 2566-2567
W