กระดานข่าว

BBGI คว้ารางวัลเวที SET Awards 2023 ตอกย้ำความยั่งยืนโดดเด่น กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ครั้งแรก หลังเข้า ตลท.


23 พฤศจิกายน 2566
thumbnail_BBGI_คว้ารางวัลเวที SET Awards 2023_3.jpg
นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2023 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ในระดับ Commended Sustainability Awards ตอกย้ำความยั่งยืน โดย SET Awards เป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จของตลาดทุนไทย และถือเป็นการได้รับรางวัลตั้งแต่ปีแรกที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. เมื่อปี พ.ศ. 2565ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัท BBGI ได้ดำเนินธุรกิจเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนมากว่า 10 ปี โดย BBGI ยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับแนวคิด ESG (Environment, Social, Governance) มาเป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง เช่น การจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อผลักดันให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร ตลอดจนการนำของเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาสร้างเป็นมูลค่า (Waste to Wealth) เพื่อชุมชนและพื้นที่รอบโรงงาน รวมถึงมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับที่ผ่านมา BBGI ได้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน และลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่จะต่อยอดธุรกิจสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงด้วยนวัตกรรมสีเขียว และดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า รางวัล SET Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น การทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของบุคลากร ซึ่งรางวัลนี้จัดขึ้นร่วมกันระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดพิธีมอบรางวัล SET Awards เพื่อยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจให้แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ซึ่งได้สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในภาคตลาดทุนร่วมกันมีส่วนพัฒนาผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องจนรางวัล SET Awards กลายเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย