บทวิเคราะห์

CBG ธุรกิจเบียร์ของกลุ่มเริ่มต้นได้ดี แนะนำ "Outperform" ราคาเป้าหมาย 85.00 บาท


20 พฤศจิกายน 2566
113