บทวิเคราะห์

MINT 4Q23E ยังโตจาก high season 2024E โตลดลงจากต้นทุนที่ยังสูง แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 40.00 บาท


20 พฤศจิกายน 2566
104